اخبار تولیدات

تولید محصولات جدید برای اتومبیل

car-news1

به لطف الهی توانستیم محصولات جدید شرکت که شامل براق و تمیز کننده سپر و تایر خودرو و براق کننده داشبورد را از پاییز سال 1393 به خط تولید برسانیم. امید است که مشتریان از این محصولات راضی باشند.