روند فعالیت در آزمایشگاه

واکس ستاره

نظارت بر توليد

واحد تضمین کیفیت

بعد از ارائه فرمول نهایی از طرف آزمایشگاه به قسمت تولید، نظارت مستقیم بر تمامی مراحل تولید از طرف مسئول آزمایشگاه انجام می شود و با تائید نهایی و انجام کنترل کیفی مطابق با استانداردهای روز دنیا ، کلیه امور به خط تولید ارجاع داده میشود.

با کنترل های اتفاقی در زمانهای  اتفاقی کیفیت محصولات پیوسته کنترل می گردد و هر گونه خطا و عدم کیفیت مناسب مشاهده شده موجبات قطع تولید میگردد تا تولید صحیح انجام پذیرد.

تهیه بروزترین فرمولهای تولید

تهیه بروزترین فرمولهای تولید

با توجه به نیاز بازار و یا در خواست مشتری برای ارائه یک محصول خاص، فرمول های مربوط برای این محصول در آزمایشگاه ارائه شده و پس از محاسبات دقیق تهیه می شوند. آزمایشگاه لازم روی تمامی نمونه های تهیه شده به صورت دقیق انجام شده و نتایج حاصله مقایسه می گردد. در نهایت یکی از فرمولها انتخاب می شود. در صورت مهم بودن قیمت محصول، پس از انتخاب بهترین فرمول با بهترین خواص، آنچنان تغییراتی در فرمول ایجاد می شود که با حفظ شرایط و خواص مطلوب در قیمت تمام شده نیز کاهش چشمکیری حاصل گردد.

پس از تعیین و تکمیل فرمول نهایی، نمونه دقیقی از آن در آزمایشگاه تهیه و با ذکر مشخصات برای مشتری مورد نظر ارسال می گردد.

فرمولهای تهیه شده در آزمایشگاه پس از تهیه و قبل از تصمیم به تولید در توناژ بالا یکبار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته و تمامی آزمایشهای مربوط به استاندارد کیفیت روی نمونه های آزمایشگاهی انجام میگیرد و در صورت تایید تصمیم به تولید گرفته میشود. حذف این مرحله تست کامل ممکن استخطرات زیادی را در پیش داده باشد. چرا که ممکن است به علت پایین بودن کیفیت محصول تولید شده از بازار توسط مشتری برگشت داده شود و کارخانه پرر جبران ناپذیری متحمل شود.

كنترل كيفی مواد اوليه

کنترل کیفیت

تمام ترکیبات شیمیایی که به منظور تولید محصولات نهایی خریداری و وارد کارخانه میشوند، قبل از ورود به قسمت انبار، توسط مسئول فنی نمونه برداری شده و نمونه ها به آزمایشگاه انتقال می یابند تا تحت بررسی و کنترل کیفیت قرار گرفته و آزمایشهای لازم روی نمونه ها انجام شود و در صورت لزوم با نمونه های قبلی مطابقت داده شود. پس از تایید آزمایشگاه مواد اولیه به صورت جداگانه کدبندی شده و به انبار مواد اولیه منتقل می شوند.

نظارت تحویل تولید محصولات

کنترل و نظارت در فروش

با توجه به کنترل های گوناگون در تمامی مراحل ، لازم بود تا کلیه محصولات در زمان تحویل به مشتریان (چه عمده و چه خرده)در آزمایشگاه کنترل گردند تا در صورت نارضایتی مشتریان اقدامات لازم برای رفع این نوع مشکلات به عمل آید.

کنترل های مناسب در بسته بندی و نوع حمل و نحوه حمل نیز از نکاتی است که در این کارخانه مورد توجه قرار میگیرد.

تحقیقات و توسعه

بروز بودن تحقیقات

کنترل کیفیت محصولات تولید شده

واحد تضمین کیفیت