محلول تغییر رنگ متوسط

product1

محلول تغییر رنگ متوسط

واکس تغییـر رنـگ متـوسط

محصول تغییر رنگ ستاره با کیفیتی عالی می توانـد برای تغییر رنگ سطوح چرمی و مشمع بـه رنگ های قهـوه ای و مشکـی بکار رود .

  • حجم : 120 میلی لیتر
  • رنگهای موجود : قهوه ای ، مشکی