واکس اسفنجی بزرگ

product9

واکس اسفنجی بزرگ

واکـس اسفنجی(ابری) بـزرگ

 

این محصـول به راحتی سطح چرم را از گــرد و خاک پاک نموده و همراه با خاصیت دفع کنندگی گـرد و غبــار و آب ، سطحــی براق ایجــاد می کنــد .

  • رنگهای موجود : قهوه ای ، مشکی ، بی رنگ
  • کد ملی کالا :
    0007 – 01865 1146290
  • 6260186520059