افشانه موتورشوی

ingine cleaner

افشانه موتورشوی

افشانه موتور شوی ستاره (۶۰۰ میل)، محصولی مناسب و مطمئن برای تمیز کردن سطوح خارجی موتور، پاک کردن چربی و از بین بردن اکسیدهای حاصل از بخار روغن بدون آسیب به موتور خودرو.